November 21

0 comments

VARFÖR ÄR MULTICHANNEL MARKETING SÅ VIKTIGT FÖR LÄKEMEDELSBRANSCHEN?

By Fredrik Holmboe

November 21, 2019

best practice, digital strateg, digital strategi, konsult, multichannel marketing, utbildning

Med Multichannel marketing har du möjlighet att ge din kund den information hen vill ha, i det format och vid den tidpunkt hen vill ha den. Här ger jag min syn på varför det är så viktigt.

Tänk tillbaka till åren 2008–2009.

Då arbetade jag som produktspecialist på fältet och började intressera mig för vad digital marknadsföring kunde erbjuda läkemedelsindustrin. Jag hade några års erfarenhet från fältarbetet och jobbade för ett större företag som trots sin omfattning hade få initiativ, åtminstone i Sverige, inom digital marknadsföring.

Det fanns mig veterligen heller inga pågående diskussioner om hur man utnyttjar den typen av marknadsföring för att bli mer konkurrenskraftig på marknaden.

Utöver det noterade en trend som pågått sedan början av 2000-talet där antalet mantimmar för kundfokuserad personal på läkemedelsföretagen minskade år efter år, något som ur mitt perspektiv i stort handlade om förändrat regelverk 2003 och en allt mer begränsad möjlighet att interagera med HCPs.

Resultatet: Share of Voice minskade kontinuerligt och läkemedelsbolagen blev tvungna att anpassa sig.

MULTICHANNEL MARKETING EN DEL AV FRAMTIDENS MARKNADSFÖRINGSMIX

Behovet att utveckla och utöka antalet exponeringskanaler var tydligt redan då, och idag är signalerna än mer påtagliga. Med trots det faktum att det varken är innovativt eller ”nytt” att prata om multichannel marketing i syfte att säkra framtidens marknadsföringsåtgärder så upplever många fortfarande att det är ett svårt område att navigera. Vill du läsa mer om vad multichannel marketing är kan du göra det här – länk.

Några saker är dock säkra.

Det krävs stora strukturella och organisatoriska förändringar för att läkemedelsindustrin ska kunna följa med i digitaliseringens transformation. Det räcker inte med att ”göra det vi gör lite bättre varje dag”.

Förändringen i omvärlden är för snabb för det.

Det krävs att ett digitalt mindset innefattar varje produktplanvarje projekt och varje initiativ framåt.

Det krävs innovationförändringsledning och en generell utveckling av digital mognad för att kunna få en ökad konkurrenskraft.

Men ovanstående förändringsarbete är inte något som enbart gäller läkemedelsföretag. Många företag står inför samma dilemma och inför samma behov av change management.

SÅ VARFÖR ÄR MULTICHANNEL MARKETING SÅ VIKTIGT FÖR JUST LÄKEMEDELSBRANSCHEN?

Här följer tre avgörande punkter:

  • Vår kundgrupps förväntade standard på tjänster och erbjudanden kommer utifrån, dvs personligt anpassat material tillgänglig när de själva vill ta del av det.
  • ”The Blockbuster Hangover” som många bolag idag kämpar med där patent på stora, vinstdrivande läkemedel har eller håller på att gå ut utan ersättningsalternativ. Se en förklarande film här – länk.
  • Den ökade pressen på vårdens resurser som gör läkare mer och mer otillgängliga

Relaterat till punkt 3 ovan så kan man i en undersökning utförd av ZS Associates baserat på svar från mer än 240 000 förskrivare se en tydlig trend när det gäller det de kallar ”lättillgängliga läkare”:

Vikande trend avseende access till kunderna

Figur 1 | *Baserat på data från mer än 240,000 förskrivare (Källa: ZS Accessmonitor survey, 2014)

Multichannel marketing anses på många håll kunna vara en del av lösningen på den trend vi upplevt från början av 2000-talet och framför allt på senare år.

För att informationen mellan läkemedelsbolag och HCPs ska förmedlas med maximal Reach och Impact krävs att den finns tillgänglig på flera kanaler – både digitala och analoga.

MULTICHANNEL MARKETING BEST PRACTICE

Med en ökad generell kunskap kring Multichannel marketing och en ökad digital mognad kan branschen hitta lösningar och koncept genom fler kanaler som i slutänden gör att medicinska specialister och klinikerna kan mötas under informativt och praktiskt bättre förutsättningar.

Som konsult och digital strateg med läkemedelsbolag som huvudsakliga kunder är det väldigt viktigt att vara uppdaterad på hur vi som bransch kan navigera multichannel i den regulatoriska miljö vi verkar inom.

Det är dessutom mycket viktigt att veta hur best practice idag ser ut idag.

Inte hur den såg ut igår.

Av den anledningen valde jag att delta i utbildningen ”Advanced multichannel marketing” i Paris under den gångna hösten och har efter en gedigen utbildning mycket att smälta och forma till svenska förhållanden.

Framöver kommer jag att skriva artiklar med godbitarna (se dem samlade här – länk till blog) från denna och andra utbildningar, så håll utkik och skicka gärna en kontaktförfrågan på LinkedIn.

Tills dess!

Har du några frågor, funderingar eller tillägg till diskussionen kring digital marknadsföring för läkemedelsbolag, multichannel marketing eller trenderna som ligger till grund för behovet av digital transformation i läkemedelsbranschen?

Lämna gärna en kommentar eller kontakta mig här på LinkedIn – min profilsida.

Allt gott!

Fredrik Holmboe
Konsult och digital strateg
072-97 57 000

Fredrik Holmboe

Om Fredrik Holmboe

Kroniskt nyfiken, högaktiv och fascinerad livsstudent med passion för strategisk marknadsföring som skapar reellt värde för mottagaren. Konsult inom digital marknadsföring, försäljning och projektledning i en unik kompetenskombo som ger aktivt genomslag. Som hobbyprojekt byggde han en e-postlista omfattande drygt 33 000 mottagare med fokus på internetmarknadsföring, konverteringsoptimering och copywriting.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>