April 26

BEST PRACTICE – ETT SVÅRT KONCEPT INOM DIGITAL STRATEGI

By Fredrik Holmboe

April 26, 2020

best practice, digital marknadsföring, digital mognad, digital strateg, digital strategi, digitalisering

Ofta kommer frågan “Finns några exempel på Best practice?” när digital strategi diskuteras i konferensrum ute på läkemedelsbolag. Det är tryggare att basera sina beslut på andras erfarenheter, att inte vara ”first mover”. Därmed säkerställs att man inte behöver arbeta sig igenom flera och troligen kostsamma omgångar av trial and error. Låter ju bara bra, eller?

Jag skulle vilja hävda att det finns en tankevurpa i sammanhanget “best practice” vad gäller digital strategi. Speciellt för läkemedelsbolag.

Skälet till min ståndpunkt är den att:

VINNANDE DIGITALA STRATEGIER FÖRSVINNER ALLDELES FÖR FORT

Anledningen till att jag vill hävda att det är en tankevurpa att efterfråga ett “best practice” är för att man talar om digital strategi och marknadsföring, ett område där det som var sant igår med viss sannolikhet inte kommer att vara sant i morgon eller övermorgon.

Det kommer med största sannolikhet inte att vara ett “best practice” när det som diskuteras kommer att lanseras.

Digitala “best practice” strategier passerar bäst-före-datum och försvinner alldeles för fort.

Sedan var det ju i ett konferensrum på ett läkemedelsbolag vi befann oss (ursäkta alla drivna kollegor där ute!). Men ska vi vara helt uppriktiga så finns det ett faktum som är svårt att bortse från…

Det finns alltför få ”best practice” med utgångspunkt i en digital strategi  med en balanserad marknadsföringsmix i vår bransch att ta del av som skapats, drivits och konstaterats varit lyckade.

Framför allt inom Rx,

Sedan finns det en ännu mer fundamental svårighet när man talar om “best practice”, och det är följande.

OLIKA UTGÅNGSLÄGEN OCH RESVÄG

Om man ser till ett bolag som hade sitt alldeles egna och speciella utgångsläge i form av:

  • marknadsposition
  • marknadssituation
  • målgruppssammansättning
  • renommé
  • kontaktytor
  • resurser (kunskap, pengar och tid)

vid den tidpunkten när de drev sitt lyckade projektet så liknar det utgångsläget med största sannolikhet inte ditt bolags utgångsläge på särskilt många av dessa parametrar.

ETT EXEMPEL

Ett sätt att exemplifiera ovanstående svårighet är en fri tolkning från ett liknande exempel som presenterades under heldagsseminariet fokuserat på rapporten “Bortom IT – Om hälsa i en digital tid” på Handelshögskolan.

Du ringer din kompis som bor i Bromma för att fråga hur man kommer till Lidingö. Du själv bor i Täby och åker vanligtvis kommunalt till jobbet, men behöver nu ta bilen till Lidingö för ett viktigt kundmöte. Och du måste verkligen komma i tid och det får verkligen inte bli fel. Din chef räknar med dig för det här mötet! Det är viktigt för företagets framtid.

Din vän, som ofta åker till Lidingö, eftersom han jobbar där, kan den absolut bästa vägen dit. Han sitter inne med några exempel på Best practice. Men i huvudsak utifrån sina egna förhållanden.

Han åker bil dit nästan dagligen, kan alla pågående vägbyggen, generella flaskhalsar i trafikflödet som kan undvikas genom kortare omvägar och vet hur lång tid det kommer ta att åka till Lidingö. Nästan på minuten om allt går som det ska. Din vän är ett fullblodsproffs på att åka från Bromma till Lidingö.

Men din utgångspunkt är annorlunda.

Om det finns vägbyggen eller generella flaskhalsar i trafikflödet på den första delen av den väg du ska ta vet din vän inget om. Han vet heller inte hur lång restid du har för att komma dit ut annat än genom en kvalificerad gissning. Som allra bäst.

Det är inte förrän den punkt där era vägar sammanstrålar inför sista delen av resan som du kommer att ha nytta av hans fulla expertis och erfarenhet.

Dessförinnan är allt du kan få från din vän kvalificerade gissningar från att ha åkt bil i Stockholmstrafiken i många år och framför allt ut till Lidingö. Du som har åkt kommunalt är ju proffs på det kommunala trafiknätet och har inte den generella kunskapen om lämpliga tider, stora vägbyggen och har troligen inte spanat på faktorer som påverkar trafikläget rent generellt. Kanske är en statschef på väg för ett besök just den dagen du ska till Lidingö och hela Stockholmstrafiken är påverkad på grund av avstängningar. Den typen av trendspaning har inte varit särskilt viktigt för dig när du åkt kommunalt.

Så det du kan få från din vän är generell kunskap vad gäller vissa delar och specifik kunskap för andra delar av din resa. Detsamma är ofta vanligt när det gäller digitala strategi och de projekt som skapas utifrån dessa.

Ovanstående beskriver hur man kan få hjälp med delar av sitt upplägg för att nå ett visst mål, men framför allt:

Man kan få mycket stöd från personer som har haft som primärt fokus att trendspana och knyta ihop flera olika faktorer för att kunna bidra med kvalificerade estimat. Personer som ser på tillvaron från ett annat perspektiv, som dykt djupt i den digitala världen och som därmed täcker upp inom områden bortanför dina och kan bidra till en bra digital helhetslösning.

DIGITAL FRAMGÅNG GENOM DIALOG.

Det som är ett “best practice” inom digital strategi på ett bolag behöver inte fungera på nästa bolag.

Utgångsläge, resväg, hinder, möjligheter, restid och resurstillgång och åtgång skiljer sig med största sannolikhet åt.

Så, “best practice” är trevligt att ha att luta sig tillbaka på när man tar ett beslut.

MEN, vanligtvis är det genom dialog med någon vars kompetens gärna överlappar en del men framför allt är förankrad i andra kunskapsvärldar. Digitala kompetensvärldar.

Och som delar med sig av hela sitt register!

ALLTID ETT LÄRANDE, MEN FÅ DELAR

Fonny Schenck, CEO på Across Health, som jag träffade under utbildningen ”Multichannel för marketers” i Paris för några år sedan berättade att en trend på de stora, internationella kongresserna fokuserade på digital strategi och marknadsföring för pharma är att det delas allt mindre handfasta råd och upplägg.

Anledningen skulle jag säga är att de som vågat vara ”first mover” och arbetat sig genom flera omgångar trial and error för att hitta sitt eget best practice har idag en stark konkurrensfördel gentemot de som fortfarande väntar in möjligheten att få använda andras exempel på sin egen organisation.

De som vågat ta kostnaden att investera i digital utveckling och digital transformation hela vägen genom organisation skördar idag frukterna.

Vanligtvis genom en genomarbetad motor där flera delar av företaget är med och bidrar som driver en harmoniserad marknadskommunikation i flera kanaler direkt med kund.

När och där kunden vill ha informationen.

ÖKAD DIGITAL MOGNAD GER KONKURRENSFÖRDELAR

Är du nöjd med ert företags digitala mognad eller finns det ett utrymme för utveckling?

Med största sannolikhet sitter du med en känsla av att det är ett område i behov av förbättring och med lång erfarenhet från en kombination av läkemedelsmarknadsföring och digitala strategier kan jag troligen bistå med en eller ett par insikter för er resa genom er digitala utveckling.

Jag är lätt att nå för en förutsättningslös diskussion över en lunch eller fika för att diskutera projekt till hösten.

Allt gott!

//Fredrik Holmboe
Digital strateg och konsult
072-97 57 000

LINKEDIN – Skicka en kontaktförfrågan idag – länk (du behöver vara inloggad på LinkedIn).

Fredrik Holmboe

Om Fredrik Holmboe

Kroniskt nyfiken, högaktiv och fascinerad livsstudent med passion för strategisk marknadsföring som skapar reellt värde för mottagaren. Konsult inom digital marknadsföring, försäljning och projektledning i en unik kompetenskombo som ger aktivt genomslag. Som hobbyprojekt byggde han en e-postlista omfattande drygt 33 000 mottagare med fokus på internetmarknadsföring, konverteringsoptimering och copywriting.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>