November 21

VAD ÄR MULTICHANNEL MARKETING?

By Fredrik Holmboe

November 21, 2019

best practice, digital strateg, digital strategi, konsult, multichannel marketing, utbildning

Många funderar på vad Multichannel marketing egentligen är och hur man navigerar det på bästa sätt. I den här artikeln ger jag ett övergripande svar på den första frågan.

Multichannel marketing, eller flerkanalsmarknadsföring, är marknadsföring i flera kanaler.

Ett tämligen banalt klargörande, men det är vanligt att begreppet kopplas samman med i huvudsak digitala kanaler och det stämmer inte. Att den kopplingen görs är lätt att förstå då konceptet/begreppet samt möjligheten att marknadsföra i digitala kanaler dök upp ungefär samtidigt.

En tydligare förklaring är:

Multichannel marketing är samlingsnamnet för alla de kanaler, både analoga, digitala och personliga, som ett företag kan använda sig av för att marknadsföra sina produkter eller tjänster. Konceptet innefattar alla övergripande strategier samt de mer djupgående strategier som inbegriper respektive kanal.

Några exempel på olika kanaler inom Multichannel marketing:

 • Annonsering (digital och analog i olika format)
 • Webinarer och inspelat rörligt material (film/animerat)
 • Företagshemsida, blogg eller HCP portal
 • E-post / Postala utskick
 • Telefonsamtal
 • Sales rep / MSL interaktioner med kund
 • eRep / eMSL interaktioner med kund (via plattform som motsvarar exempelsvis Skype)
 • Sociala medier
 • Artiklar i tredjepartspublikationer
 • Utställningar på kongresser

Sammantaget ger ovanstående axplock samt de totalt 50-60 olika definierade kanalerna en oas av synlighetsåtgärder för varje företag.

MULTICHANNEL MARKETING – REACH OCH IMPACT

Varje kanal har sina fördelar och nackdelar, huvudsakligen baserat på ”Reach” och ”Impact” på en läkares förskrivning.

 • Reach är ett mätvärde hur många potentiella kunder som exponeras.
 • Impact visar hur många som påverkas av initiativet.

Historiskt sett har den personliga kontakten i en säljsituation varit avgörande för att man skulle kunna förmedla korrekt och relevant information för en bra Impact. Det är ett faktum som ännu kvarstår, men i tidsspannet mellan de personliga kontakterna som årligen genomförs av säljstyrkan finns ett stort kundbehov att tillgodose.

Läs mer om varför Multichannel marketing är så viktigt för läkemedelsindustrin här – länk.

Minskad access för säljpersonal

Figur 1 | Hälso och sjukvårdspersonal konsumerar information utanför arbetstid (Källa: What Physicians Want and Need from Pharma 2013 – CMI/Compas)

INFORMATION I FLER KANALER ALLT VIKTIGARE

Undersökningar visar att läkare i de fem största länderna i EU söker information som hjälper dem i sin kliniska vardag utanför arbetstiden med en ratio 3 mot 1. Skillnaden kan tyckas motsägelsefull, men sätter man fortbildning i relation till vad läkare gör under arbetstiden där merparten av deras fokus är riktat mot patientvård och administrationsarbete så förefaller det inte helt märkligt.

Därför är det oerhört viktigt att informationen är tillgänglig, dygnet runt på den plattform läkaren söker.

Underskatta inte kraften av följande bild och vad den innebär för ditt företags möjlighet att påverka.

Köparens resa skiljer sig från säljarens och fler informationskanaler används innan köpbeslut fattas

Från en första kontakt med en säljare där intresse för en produkt eller tjänst väcks så börjar kundens resa där många andra källor spelar in. Säljaren har sporadiska möten med olika stor Impact (anges av ”bredd” på mötet nedan). Att inte finnas i dessa andra kanaler som kunden brukar är att missa möjligheten att påverka till fördel för det erbjudande du har.

”Competition is one click away”
– Larry Page, Co-Founder of Google Inc.

BEST PRACTICE ÄR ETT RÖRLIGT MÅL

Som konsult och digital strateg med läkemedelsbolag som huvudsakliga kunder är det väldigt viktigt att vara uppdaterad på hur vi som bransch kan navigera multichannel i den regulatoriska miljö vi verkar inom.

Det är dessutom mycket viktigt att veta hur best practice idag ser ut idag.

Inte hur den såg ut igår.

Av den anledningen valde jag att delta i utbildningen ”Advanced multichannel marketing” i Paris under den gångna hösten och har efter en gedigen utbildning mycket att smälta och forma till svenska förhållanden.

Framöver kommer jag att skriva artiklar med godbitarna (se dem samlade här – länk till blog) från denna och andra utbildningar, så håll utkik och skicka gärna en kontaktförfrågan på LinkedIn.

Tills dess!

Har du några frågor, funderingar eller tillägg till diskussionen kring digital marknadsföring för läkemedelsbolag, multichannel marketing eller trenderna som ligger till grund för behovet av digital transformation i läkemedelsbranschen?

Lämna gärna en kommentar eller kontakta mig här på LinkedIn – min profilsida.

Allt gott!

Fredrik Holmboe
Konsult och digital strateg
072-97 57 000

Fredrik Holmboe

Om Fredrik Holmboe

Kroniskt nyfiken, högaktiv och fascinerad livsstudent med passion för strategisk marknadsföring som skapar reellt värde för mottagaren. Konsult inom digital marknadsföring, försäljning och projektledning i en unik kompetenskombo som ger aktivt genomslag. Som hobbyprojekt byggde han en e-postlista omfattande drygt 33 000 mottagare med fokus på internetmarknadsföring, konverteringsoptimering och copywriting.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>