February 27

DIGITALA AFFÄRSMODELLER – NÅGOT ATT BRY SIG OM?

0  comments

By Fredrik Holmboe

February 27, 2019

digital strateg, digital strategi, digitala affärsmodeller, digitalisering, startups, teknik

Digitala affärsmodeller – är det verkligen något att bry sig om och vad är det som skiljer en lyckad digital affärsmodell från en misslyckad? Läs svaren på dessa frågor i den här artikeln…

För en tid sedan var jag på ett frukostseminarium anordnat av Ashfield med titeln ”Digitala affärsmodeller – är det något för Life Science att bry sig om?”. Föreläsaren var Darek Haftor, professor i informatik vid Linnéuniversitetet.

Först och främst…

Ja, digitala affärsmodeller är något att bry sig om. Speciellt om man vill skapa värde, både ett företagsvärde och ett värde för kunden.

Under sin inledning visade Darek olika exempel på ”nyare” företag så som Facebook och Tesla och hur diverse variabler för marknadsvärden hos dessa bolag stod sig gentemot General Electric (GE) respektive General Motors (GM). Siffrorna var verkligen slående…

För Facebook med ~10 000 anställda var marknadsvärdet $393 miljarder jämfört med GE med sitt marknadsvärde på $263 miljarder och ~300 000 anställda. Facebook redovisar en vinstmarginal på 45% jämfört med redovisade 13,5% för GE.

Tesla motors hade siffror som kunde motsvarande ovanstående, men det mest slående anser jag var marknadsvärdet per $1 som man stoppade in i förtaget; Tesla motors gav $11 jämfört med GM som endast gav $1,85.

DIGITALT OCH TEKNISKT NYTTJANDE

Hur skiljer sig då dessa företagen åt?

Jo, de skiljer sig åt på en punkt som central i Dareks presentation:

”Hur används tekniken?”

Alla fyra företag har tillgång till studenter från samma skolor. Detta innebär i princip exakt samma möjligheter att utveckla nya tekniska lösningar och driva utveckling.

Men de skiljer sig åt i hur de använder tekniken och hur mycket de förändrar den digitala spelplanen.

Darek gav här ett exempel på när en Tesla behöver en säkerhetsuppdatering.

En av de tidigare bilmodellerna minskade enligt dåvarande programmering markfrigången vid snabb framfart, kom för nära asfalten med resultatet att en brand uppstod från batterierna. I stället för en omfattande återkallelse av den del av bilflottan som hade inställningen skrev en Tesla-tekniker om koden inom ett dygn för just den funktionen och skickade sedan ut den till samtliga bilar via internet.

Med exemplet ovan väcks tankar att där GE Motors och GE Electric har ett nästan 100 år långt arv att hantera, en stor organisation och ett maskineri svårt att styra om så har Tesla grundats relativt nyligen baserat på uteslutande ny teknik och med en ny organisation bestående av de briljantaste individerna marknaden kan erbjuda.

Företag som har möjlighet att vara nytänkande, proaktiva att ta till sig ny teknik och som är på tå för att möta kundens behov direkt har en mycket större chans att driva en oerhört konkurrenskraftig verksamhet.

Ja, jag är väldigt fascinerad av hela konceptet Tesla och har siktet inställt på att få se en sådan på garageuppfarten där hemma varje morgon. Målbilder är viktiga… 🙂

VAD SKILJER LYCKADE DIGITALA AFFÄRSMODELLER FRÅN MISSLYCKADE?

Efter en inledning med fler exempel på företag som Airbnb, Über och Alibaba som inte äger det de ”säljer” men ändå har enorma marknadsvärden fortsatte Darek med tre variabler, eller egentligen frågor, att ställa sig vid skapandet av en digital strategi. Det var genom att svara på dessa tre som man enligt Darek kunde skilja lyckade digitala affärsmodeller från mindre lyckade (eller totalt misslyckade) affärsmodeller.

Till grund för sin analys hade Darek valt en app för personer med blödarsjuka: HemaGo.

TRANSAKTIONSEFFEKTIVITET (Efficency)

Bidrar den digitala lösningen, appen, hemsidan eller strategin till en ökad transaktionseffektivitet? Det vill säga, sker det en effektivare och/eller enklare överföring av information som är av värde för båda parter?

NYHET – Ensam på marknaden (Novelty)

Hur fristående är den digitala lösningen, appen, hemsidan eller strategin från andra motsvarande entiteter på marknaden? Strävan efter att erbjuda det där lilla extra eller något helt nytänkande ger ett konkurrensövertag och varje uppdatering eller nylansering bör sträva efter att ha ett tydligt och definierat mervärde.

KOMPLEMENTARITET (Complementarity)

Hur kompletterar man den digitala lösningen, appen, hemsidan eller strategin med andra produkter man saluför eller andra tjänster som tillsammans ger ett mervärde för brukaren.

Är exempelvis appen en tjänst ”Beyond the pill” som leder till ett bättre samarbete mellan hälso och sjukvårdspersonal (informationsöverföring), ger påminnelser om att ta läkemedlet (compliance) och samtidigt ger tips på goda levnadsstrategier och tips från andra användare i samhället (nätverkseffekten) på resurser i samhället som är av värde för användaren?

Hur ser ett helhetspaket ut? (bundling)

Analysen av appen HemaGo baserat på ovanstående gav en god inblick i hur bedömning av digitala affärsmodeller och initiativ kan genomföras men är för omfattande för att beskriva i den här artikeln.

AVSLUTANDE TANKAR – DIGITALA AFFÄRSMODELLER

De tankar som hänger kvar hos mig efter föreläsningen är att det fanns ett visst glapp mellan forskningen som presenterades, de tre variablerna ovan och det dagliga arbetet med marknadsföring och försäljning av läkemedel som sker på läkemedelsbolagen. Nu var det i och för sig relativt väntat eftersom forskning som inte är trendspanande baseras på befintlig information, det vill säga information från idag och bakåt i tiden. Men ovanstående variabler anser jag är en bra beståndsdel i arbetet med att bedöma en kommande digital satsning. Något att stanna upp kring och besvara innan arbetet går vidare.

TVÅ CITAT FÖR EFTERTANKE

Avslutningsvis så har jag ytterligare två citat från föreläsningen som jag gillade och som manar till eftertanke:

”95% av alla (företag) som har lyckats har misslyckats i början”

”Hälsa handlar idag mer om information och mindre om molekyler och piller”

AVSLUT

Vad har du för tankar kring det jag skrivit i min sammanfattning ovan? Kommentera så fortsätter vi diskussionen i kommentarsfältet…

Allt gott!

//Fredrik Holmboe
Digital strateg och konsult
072-97 57 000

Fredrik Holmboe

Om Fredrik Holmboe

Kroniskt nyfiken, högaktiv och fascinerad livsstudent med passion för strategisk marknadsföring som skapar reellt värde för mottagaren. Konsult inom digital marknadsföring, försäljning och projektledning i en unik kompetenskombo som ger aktivt genomslag. Som hobbyprojekt byggde han en e-postlista omfattande drygt 33 000 mottagare med fokus på internetmarknadsföring, konverteringsoptimering och copywriting.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>