November 24

DIGITAL STRATEGI FÖR LÄKEMEDELSFÖRETAGEN – ETT NUTIDSPERSPEKTIV

0  comments

By Fredrik Holmboe

November 24, 2018

best practice, digital strateg, digital strategi, multichannel marketing

Då jag ämnar att börja producera artiklar när det gäller digitala strategi för läkemedelsbolag framöver så har funderingarna kretsat kring vart jag ska börja. Det är så oerhört många olika aspekter av digital marknadsföring som är i högsta grad aktuellt för läkemedelsbolag då de rent generellt ligger några steg efter övriga företag som fokuserat på att bli mer digitalt aktiva. Så för att börja någonstans så får det bli med en problematisering av läget.

I takt med att företag får tillgång till allt mer specifik kunddata i stora mängder, och konsumenterna själva har fler alternativ för tjänster och produkter, så blir de marknadsföringsstrategier som krävs för att penetrera en marknad allt mer komplexa.

Antalet specialiteter inom marknadsföring i den ”vanliga” B2B-världen har expanderat betydligt och omfattar nu positioner, utöver de analogt traditionella, specialiserade på sociala medier, sökmotoroptimering, skapa material (content) för olika medier, konverteringsoptimering, e-postmarknadsföring och mycket mer.

På samtliga företag har dessa nya positioner ett gemensamt mål vilket är att generera intäkter. För att uppnå detta behöver de därför producera en stadig, och analyserad, ström av potentiellt nya kunder (leads). Ett av de bästa sätten att producera denna inström av potentiellt nya kunder är att använda automatiserad marknadsföring (marketing automation) som ett komplement för att förstärka befintliga insatser.

Inom läkemedelsbranschen finns i viss mån samma möjlighet att tillgå ovanstående kunddata och med en vikande access till kundgruppen (medicinskt ansvarig vårdpersonal) så framstår behovet av nya kommunikationsvägar som allt mer växande. Trots detta så ekar det tomt på läkemedelsbolagens kontor avseende ovanstående specialiteter.

Att läkemedelsbolagen ännu inte anammat digitala marknadsföringsstrategier i samma utsträckning som B2B företag kan bero på många faktorer, och ofta används ordet ”regulatory” som en av anledningarna i dessa diskussioner. Men när FDA kommer med riktlinjer1 hur läkemedelsbolagen kan använda sociala medier och digitala kommunikationskanaler så är min mening att ”regulatory” inte längre är ett gångbart skäl att dröja kvar vid traditionella strategier. Regelverket börjar komma på plats och processen har redan startat.

I stället tror jag att det i den här frågan, som i så många andra frågor, handlar om den individuella känslan av trygghet och en viss ovilja att söka sig utanför det bekanta hos de personer som i dag sitter på nyckelpositioner.

Det har visats om och om igen i olika undersökningar att för många företagsledare, från ledningsgrupp och marknadsdirektör till marknadschefer och operativa marknadsförare, så är det digitala fortfarande i viss mån okänt och något de inte riktigt vet hur de ska integrera i befintlig verksamhet.

Nedanstående infographic visar en del hårda fakta avseende automatiserad marknadsföring (marketing automation) och vilka resultat andra delar av företagsvärlden ser i dag vid bruk av detta arbetssätt.

Min fråga blir nu; hur länge till kan läkemedelsbolagen vänta innan de tar ett krafttag kring denna viktiga fråga och vad tror du är anledningen till att de ligger 2-3 år efter motsvarande företag inom B2B?

Använd nedanstående kommentarsfält för att dela din åsikt. Jag ser verkligen fram emot att diskutera frågan vidare.

Fredrik Holmboe

Om Fredrik Holmboe

Kroniskt nyfiken, högaktiv och fascinerad livsstudent med passion för strategisk marknadsföring som skapar reellt värde för mottagaren. Konsult inom digital marknadsföring, försäljning och projektledning i en unik kompetenskombo som ger aktivt genomslag. Som hobbyprojekt byggde han en e-postlista omfattande drygt 33 000 mottagare med fokus på internetmarknadsföring, konverteringsoptimering och copywriting.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>