November 14

DET ÄR BARA ATT TA TJUREN VID HORNEN

By Fredrik Holmboe

November 14, 2016

digital marknadsföring, digital strateg, professionell utveckling

Jag har länge funderat på att jag borde börja skriva mer om digital marknadsföring för läkemedelsbolag, men aldrig riktigt tagit tjuren vid hornen och börjat skriva. Det är många år nu som jag ägnat åt att lyssna på föreläsningar, läsa böcker, följa seminarier och konferenser för att då och då pussla ihop strategier som jag är fullständigt övertygad om skulle fungera bra i den värld jag verkat i de senaste 10 åren.

Men fram till i dag så har jag inte skrivit en enda artikel i ämnet.

Sedan stötte jag på ordspråket;

Knowledge is of no value unless you put it into practice.
– Anton Chekhov

Det blev en ögonöppnare. Den gnagande känsla att det ju inte spelar någon som helst roll att jag vet att jag har en viss sorts kunskap om ingen annan vet det. Om jag heller inte arbetar med det (dvs inte har det i mitt CV), hur ska jag då få ut något värde i min karriär av allt jag lärt mig?

Och framför allt, hur ska jag någonsin hamna på en position inom läkemedelsbranschen där jag arbetar med digital marknadsföring? Det är ju dit jag vill…

Så det blev startskottet och jag började skriva.

Det här min första artikel och för att vara helt ärlig så skrämmer det mig lite att jag ska publicera det jag skriver nu och det jag kommer att skriva i framtiden. Jag är något av en perfektionist och kombinationen av att både färdigställa något som tillför ett värde (och som jag är nöjd med) och sedan att faktiskt publicera det. Jo, det är lite skrämmande…

Men rubriken “Ta tjuren vid hornen” kändes lämplig, det är nu dags och det jag hoppas på att uppnå med mitt skrivande är framför allt följande:

STYRA UPP STRATEGIERNA

Som jag tidigare nämnde så har jag under flera år studerat digital marknadsföring i olika former. Eftersom jag är oerhört nyfiken på det mesta inom digital marknadsföring så har dessa studier inte varit särskilt fokuserade till ett ämne, ex marknadsföring genom sociala medier, inbound marketing eller strategier för att lyckas bäst med en emailkampanj, utan inlärningen har skett tämligen vitt och brett.

En grundinställning jag har är att inspiration ska komma från många olika håll och dimensioner för att ge bäst resultat. Snäv inspiration ger ett snävt och enkelspårigt resultat och de ofta väldigt effektiva lösningar som kommit “Outside the box” är ovanliga. Samtidigt leder det till många olika tankar som behöver styras upp för att de ska landa rätt.

Clear writing leads to clear thinking. You don’t know what you know until you try to express it. Good writing is partly a matter of character. Instead of doing what’s easy for you, do what’s easy for your reader.
— Michael A. Covington

Att skriva en artikel om ett ämne och att bearbeta texten så att den först och främst tillför ett verkligt värde samtidigt som den är precist formulerad för ändamålet är en utmaning och något jag ser fram emot att bli bättre på. Och för att bli bättre behöver jag investera tiden till att faktiskt skriva (och publicera).

SPRIDA IDÉER

Jag är övertygad om att just skrivandet är det bästa mediet för att sprida idéer på det vis de förtjänar. Alternativ till skrivandet är andra format, exempelvis podcastar (något jag själv lyssnar väldigt mycket på) eller videor. Men då en idé sällan är helt perfekt från början utan behöver stötas och blötas, omformuleras och kondenseras lite innan den är helt färdig så blir det lättare att arbeta med text. I alla fall för mig som, för att vara helt ärlig, sällan är särskilt välformulerad i “spontana” situationer där något ska framföras tydligt och koncist.

TILLFÖRA VÄRDE

Du som träffat mig vet att jag är en stark anhängare av att tillföra värde, i vilken form det värdet än framförs. Verkligt värde som är anpassat till mottagaren. Jag är övertygad om att ska vi lyckas i vår affär, vår karriär eller i vårt privatliv så måste vi tillföra värde.

Den extra ansträngning som det kan medföra är något man alltid får tillbaka, även om det inte är i den form eller inom den tidsperiod man kanske skulle önska. Ge värde och få värde tillbaka.

Kopplat till mitt kommande skrivande dök detta upp, återigen ett ordspråk som inspirerade mig:

I just keep writing. The more I write, the more likely it is that my writing will provide value to the people that read it.
– Paul Jarvis

Så jag kommer att skriva, och jag hoppas att jag kommer att kunna skriva mycket.

MÖTA NYA MÄNNISKOR

Det är väldigt fascinerande och givande att träffa nya människor och diskutera gemensamma intressen. Det är inte mycket som ger sådan energi och inspiration och genom mitt skrivande tror jag att jag kommer att få fler möjligheter till nya möten.

Nya möten ger även nya möjligheter.

Ett exempel på detta är när jag av en ren slump gick på ett seminarium anordnat av NetDoktor med inriktningen digitala trender för läkemedelsbranschen och där träffade många med samma intresse. Diskussionerna under och efter den föreläsning som genomfördes var väldigt givande och när kvällen led mot sitt slut så blev jag tillfrågad om jag var intresserad av att föreläsa under våren.

Nya möten ger nya möjligheter.

Efter att ha läst det här hoppas jag att du förstår min motivation när det gäller att dedikera tid för att skriva. Det skrämmer mig som sagt något, det kommer att exponera mig och min kunskap och okunskap på ett sätt som jag aldrig tidigare upplevt. Det kommer att vara en utmaning att att bekämpa min inre perfektionist och inte försöka få allt perfekt redan vid första försöket, att inte överarbeta texten och att faktiskt publicera det jag skrivit.

Men det är helt rätt väg att gå, kunskap som inte används är inte till nytta för någon, och det ska bli oerhört intressant och se vart det för mig…

Fredrik Holmboe

Om Fredrik Holmboe

Kroniskt nyfiken, högaktiv och fascinerad livsstudent med passion för strategisk marknadsföring som skapar reellt värde för mottagaren. Konsult inom digital marknadsföring, försäljning och projektledning i en unik kompetenskombo som ger aktivt genomslag. Som hobbyprojekt byggde han en e-postlista omfattande drygt 33 000 mottagare med fokus på internetmarknadsföring, konverteringsoptimering och copywriting.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>