YouTube Crash Course

Subscribers only

Easy

Video

Video

YouTube

7 Lessons

0% Not started

YouTube Crash Course

Subscribers only

Beskrivning: Välkommen till YouTube Crash Course med video-marknadsföraren Elin Weiring. Detta är första avsnittet av tre ur modulen YouTube Strategi. I detta avsnitt får du massa bulletpoints och handfast fakta om varför YouTube och videomarknadsföring är något som företag behöver arbeta mer med! Kom direkt till ett specifik ämne i videon genom tidstämplarna nedan: 0:28 - Intro 1:13 - Fun facts om videos 2:03 - Varför man ska använda sig av videomarknadsföring 3:46 - Varför man ska använda sig av YouTube 5:07 - Avslut Behöver du hjälp med din marknadsföring på YouTube? Eller vill du bara snacka lite videos? Kontakta Elin på elin@dualia.se Vem vet, en dag kanske ni skapar magi ihop?

Video lesson

Subscribers only

Beskrivning: Välkommen till YouTube Crash Course med video-marknadsföraren Elin Weiring. Detta är andra avsnittet av tre ur modulen YouTube Strategi. I detta avsnitt får du insikter om hur man kan arbeta med att ta fram en YouTube strategi samt kloka råd inför ert egna arbete. Kort och gott - det här är videon du bör se innan du skapar en YouTube strategi! Kom direkt till ett specifik ämne i videon genom tidstämplarna nedan: 0:46 - Intro 1:14 - Varför man bör ha en YouTube strategi 2:01 - Hur arbetsprocessen ser ut när man bygger en YouTube strategi, steg för steg 2:41 - Steg 1, Ha ett första möte 3:14 - Steg 2, Läs in er på den senaste statistiken 3:55 - Steg 3, Läs igenom befintliga planer/strategier 4:17 - Steg 4, Sammanfatta all research 4:41 - Steg 5, Avstämning 5:07 - Steg 6, Sätt upp en rapportmall 6:08 - Steg 7, Håll ett konstant helhetsperspektiv 6:35 - Steg 8, Låt arbetet vila emellanåt 7:07 - Steg 9, Analysera, läs igenom, analysera igen 7:34 - Steg 10, Avstämning 7:54 - Avslutande citat Behöver du hjälp med din marknadsföring på YouTube? Eller vill du bara snacka lite videos? Kontakta Elin på elin@dualia.se Vem vet, en dag kanske ni skapar magi ihop?

Video lesson

Subscribers only

Beskrivning: Välkommen till YouTube Crash Course med video-marknadsföraren Elin Weiring. Detta är sista avsnittet av tre ur modulen YouTube Strategi. I detta avsnitt får du en konkret rapportmall för skapandet av en YouTube strategi, samt kloka råd inför ert egna arbete. Kort och gott - det här är videon du bör se innan du skapar en YouTube strategi! Kom direkt till ett specifik ämne i videon genom tidstämplarna nedan: 0:26 - Intro 0:54 - Bakgrund till rapportmallen 1:56 - Vad som bör finnas med i en YouTube strategi - Rapportmallen 2:55 - Rubrik 1, Om företaget 3:10 - Rubrik 2, Nulägesanalys (innehåller en mall för Kundresan) 5:43 - Rubrik 3, Syfte och mål 6:05 - Rubrik 4, YouTube som medium och kanal 6:49 - Rubrik 5, Tonalitet och innehåll 7:25 - Rubrik 6, Mätning (innehåller ROI på målet och lista på mätvärden) 11:38 - Rubrik 7, Arbetsområden och budget 12:02 - Rubrik 8, Implementering 12:25 - Avslut Behöver du hjälp med din marknadsföring på YouTube? Eller vill du bara snacka lite videos? Kontakta Elin på elin@dualia.se Vem vet, en dag kanske ni skapar magi ihop?

Video lesson

Subscribers only

Beskrivning: Välkommen till YouTube Crash Course med video-marknadsföraren Elin Weiring. Detta är första avsnittet av två ur modulen SEO på YouTube. I detta avsnitt får du en grundlig genomgång om hur SEO fungerar på YouTube, samt insikter om hur det funkar med nyckelord och sökord. Med andra ord får du grunderna inför att lyckas med din SEO på YouTube! Kom direkt till ett specifik ämne i videon genom tidstämplarna nedan: 0:26 - Intro 0:50 - Vad definitionen av SEO på YouTube är 1:32 - Vad som menas med att ranka högt 2:27 - Hur man hamnar högt upp på sökresultaten på YouTube 2:54 - Hur vi kan engagera tittarna 3:24 - Introduktion till ON-PAGE och OFF-PAGE SEO 4:01 - Vad är ON-PAGE SEO 4:26 - Vad är OFF-PAGE SEO 5:12 - Hur det funkar med nyckelord och sökord på YouTube 06:50 - Sammanfattning om hur SEO funkar på YouTube 7:58 - Avslut Behöver du hjälp med din marknadsföring på YouTube? Eller vill du bara snacka lite videos? Kontakta Elin på elin@dualia.se Vem vet, en dag kanske ni skapar magi ihop?

Video lesson

Subscribers only

Beskrivning: Välkommen till YouTube Crash Course med video-marknadsföraren Elin Weiring. Detta är andra avsnittet av två ur modulen SEO på YouTube. I detta avsnitt får du konkreta tips och riktlinjer som förklaras med hjälp av verkliga exempel. Med andra ord får du grunderna inför att lyckas med din SEO på YouTube! Kom direkt till ett specifik ämne i videon genom tidstämplarna nedan: 0:33 - Intro 1:34 - 6 stegs formula för att lyckas 2:42 - Steg 1, Rätt typ av innehåll 4:49 - Steg 2, Anpassa din kanal 5:58 - Steg 3, Använd egna thumbnails 7:34 - Steg 4, Ha ett säljfokus 8:45 - Steg 5, Call to action (CTA) 10:02 - Steg 6, Värdefulla erbjudanden 11:03 - Avslut Behöver du hjälp med din marknadsföring på YouTube? Eller vill du bara snacka lite videos? Kontakta Elin på elin@dualia.se Vem vet, en dag kanske ni skapar magi ihop?

Video lesson

Subscribers only

Välkommen till YouTube Crash Course med video-marknadsföraren Elin Weiring. Detta är första avsnittet av två ur modulen Optimera dina YouTube videos. I detta avsnitt får du konkreta tips och riktlinjer som förklaras med hjälp av verkliga exempel. Med andra ord får du grunderna för att skapa bra videoinnehåll på YouTube! Som en bonus lär du lär du dig också om den perfekta längden för dina videos - oavsett om du skapar videos för att underhålla, utbilda eller inspirera.

Video lesson

Subscribers only

Välkommen till YouTube Crash Course med video-marknadsföraren Elin Weiring. Detta är andra avsnittet av två ur modulen Optimera dina YouTube videos. I detta avsnitt får du en färdig checklista för hur du kan SEO anpassa dina videos. Med den här checklistan får du verktyg som kan hjälpa dig att få en högre ranking och en bättre spridning på dina YouTube videos!

Video lesson

Follow

About the teacher

asdfsadf

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>